Om oss

Ögonläkare Madeleine Selvander

Madeleine Selvander är specialist i ögonsjukdomar sedan 2005, samma år som hon också tog europeisk specialistexamen och överläkare sedan 2008. Hon har arbetat 8 år vid ögonkliniken på Helsingborgs lasarett och därefter tjänstgjort 10 år som näthinne- och kataraktkirurg på Skånes Universitetssjukhus i Lund och Malmö. Hon var också verksam som kataraktkirurg under flera år hos Aleris i Malmö och Helsingborg och på Ögonmottagningen i Landskrona. Madeleine disputerade 2013 på en avhandling om validering och användbarhet av simulator för träning av ögonkirurgi.

Madeleine startade 2016 Sundets Ögonläkare för att erbjuda ögonsjukvård med hög kvalitet och kontinuitet.

Ögonläkare Harald Selvander

Mångårig numera pensionerad ögonläkare och ögonkirurg. Har tjänstgjort vid ögonmottagningarna på Universitetssjukhuset i Linköping, på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och på Ekjsö lasarett där han också var chef under många år. Sköter nu telefonrådgivning och bokning på Sundets Ögonläkare.

Ögonsjuksköterska och Optiker Ola Westberg

Ola Westberg blev legitimerad ögonsjuksköterska 1987 men är också optiker och arbetade som detta 1989-2004. Har tjänstgjort under många år både vid ögonmottagningen Landskrona lasarett och på ögonmottagningen Helsingborgs lasarett. Ola har tjänstgjort på Sundets Ögonläkare sedan starten 2016.

Varmt välkommen till Sundets Ögonläkare i Helsingborg!